Campania curenta

Pentru comenzi sau disponibilitate stoc produse va rugam apelati 0736.388.974 sau prin WhatsApp

REGULAMENT PROMOTIE


Gia Sistem SRL, importator direct de produse IT, va ofera calitate europeana, la preturi fara egal.

Astfel la achizitionarea oricarui produs IT aflat in pagina Black Friday, Participantii primesc discount-ul specificat fiecarui produs, din pretul afisat.

Pentru comanda online va rugam sa apelati nr. Telefon 0736.388.974, 0721288511

Regulament promotie "Black Friday!":

Campania,,Black Friday" (denumita in continuare "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de firma GIA SISTEM SRL, cu sediul social in Str. Capitan Aldescu, Nr. 1, Slatina,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/2003, Cod Identificare Fiscala: RO15122391, denumita in continuare "Organizator" sau "Gia Sistem SRL".

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este intocmit si va fi disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarui participant.

Campania se desfasoara sub imperiul prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prezenta campanie se defasoara la punctul de lucru situat in Str. Nicolae Titulescu, Bl 35 parter, Slatina si la punctul de lucru situat pe Str. A.I. Cuza Bl 14A parter, Craiova denumit in continuare "Magazin" sau "IT CENTER" si in mediul on-line (internet) pe site-ul www.giasistem.ro, denumit "Site".

Perioada de desfasurare a Campaniei este :

-Pe www.giasistem.ro: 12.11.2018 orele 0:00 si expira in data de 02.12.2018 orele 24:00

-In magazinele Gia Sistem-IT Center campania se desfasoara in perioada 12.11.2018 - 02.12.2018 L-V intre orele 09:00 – 18:00, S: 09:00 – 13:00, D – inchis.

Produsele participante la campanie sunt produsele cu discount aflate in vanzare in limita stocului disponibil la data de demarare a Campaniei, cu conditia efectuarii de catre Participant/ Participanti de cumparaturi din Magazin sau de pe Site .

Campania se adreseaza persoanelor fizice - cu varsta de peste 18 ani si persoanelor juridice rezidente in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare "Participanti").

Nu vor putea participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, precum si sotii si rudele de gradul I ale acestora.

Prin participare la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Participarea la Campanie se va face in mod voluntar prin achizitioanarea de catre Participanti a unui produs sau a mai multor produse.

Persoanele juridice si fizice pot achizitiona un singur produs din fiecare cod. Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.

In cazul in care Participantii refuza discountul, Participantilor nu li se va putea oferi contravaloarea in bani.

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-10 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la acest Campanie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Campaniei. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legile privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa: Str Nicolae Titulescu Bl 35 parter Slatina - jud Olt.

Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.


Contacteaza-ne la telefon 0736.388.974 / 0721288511 / 0748388882 pentru a afla mai mult despre produsele IT aflate in campania Black Friday.


GIA SISTEM SRL

BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU, BL. 35,

SLATINA, OLT

0736.388.974 / 0721288511 / 0748388882

WWW.GIASISTEM.RO